ברחובות השקטים של תל אביב, במיקומים נבחרים, נבנה בימים אלה מושג חדש,
ערך עיר – סדרת הזדמנויות מגורים בתכנון ועיצוב מוקפדים, הכוללות מניפת שירות מגוונת לחיי יומיום נוחים ומספקים במיוחד, מיזמי ערך עיר משתלבים בסביבה העירונית, שומרים על ערכיה של העיר ומבטיחים לכם אינספור אפשרויות בחירה של הרחוב, מרחב המגורים, העיצוב וסגנון החיים המתאים לכם.